Een nieuw jaar zit er weer aan te komen. We staan aan de vooravond van 2014, een nieuw jaar vol nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar wat worden nu de marketing trends van 2014? Waar moeten we rekening mee gaan houden? Wellicht bent u druk bezig geweest met het voorbereiden op dit nieuwe jaar door middel van een businessplan, jaarplan, strategisch plan, of hoe het beestje ook een naam heeft gekregen. Opnieuw ambitieuze doelstellingen, inspirerende sessies, mooie woorden op papier en veel kopieer-plak gedrag uit 2013. Maar waar liggen in 2014 nu echt de kansen op het gebied van marketing? Wat zijn nu echt de wensen voor 2014?

Bijna alle businessplannen, of hoe die plannen binnen jullie organisatie ook mogen heten, worden geschreven vanuit de ‘wat’-vraag. Vragen als wat gaan we doen, wat gaan we uitgeven en wat gaan we verkopen komen veelvuldig voor in de businessplannen, dit terwijl de ‘waarom’-vraag vaak vergeten wordt, terwijl dit de basis is van uw organisatie.

– Waarom bestaat uw organisatie nog?
– Waarom moet iemand voor u kiezen en niet voor de concurrent?
– Waarom scoren onze concurrenten beter?
– Waarom staan onze concurrenten wel bovenaan in Google?

En om de theorie compleet te maken schakelen we snel over naar de ‘hoe’-vraag. Als zo de invulling van uw businessplan is gegeven kunt u de ‘wat’-vragen gaan stellen. Waarschijnlijk denkt u nu: dit snap ik wel, dit is de basis. Inderdaad! Maar toch ontbreekt deze basis in negen van de tien businessplannen. Dit verklaart ook meteen waarom slechts 25% van alle marketingplannen daadwerkelijk in uitvoering komt, maar ook verklaart dit waarom het percentage van geslaagde marketingdoelstellingen nog lager ligt!

Als u echt goed beslagen ten ijs wilt komen in 2014… Als u het nieuwe jaar echt wilt beginnen met een goed fundament, dan is het noodzakelijk om alle actuele trends en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Neem uw klant serieus en zet deze centraal, om zo vervolgens The Golden Circle (waarom? hoe? & wat?) invulling te geven. Uit ervaring blijkt dat het invullen van The Golden Circle erg lastig is, daarom worden vaak alleen de specifieke punten benoemd of juist hele algemene punten. Het is echter belangrijk om zowel algemeen en strategisch een jaarplan te maken, maar deze ook concreet in te vullen. Een mooi voorbeeld hiervan is de omgang van bedrijven met social media.

Wij moeten iets met social media gaan doen…
Bij de geboorte van een businessplan komen er vaak standaard suggesties op tafel. Opmerkingen als “wij moeten wel bovenaan in Google komen” of “wij willen iets met Twitter” zijn inmiddels geaccepteerd. Dat is erg jammer! Dat is namelijk een typisch voorbeeld van denken in middelen. Wilt u bovenaan in Google of wilt u meer bezoekers op uw website? Wilt u meer bezoekers op uw website of wilt u meer omzet genereren via uw website? Deze suggesties zijn typische voorbeelden van de ‘wat’-vragen die worden gesuggereerd in een marketingplan, maar aangezien er geen belang zit gekoppeld aan de ‘wat’-opmerking, zal dit punt in 2015 nog op de to-do list staan.

Laten we eens beginnen bij de eindgebruiker (de klant). Wat willen uw klanten? Waar ligt onze toegevoegde waarde voor die klant? Hoe kunnen we goed contact onderhouden met onze vaste relaties en wat doen we met de feedback van onze klanten? Als u een goed businessplan wilt opstellen kunt u de volgende vragen stellen aan uw organisatie:

– Waarom moet iemand voor ons kiezen? (unique selling point)
– Wie is mijn primaire doelgroep? (doelgroep segmentatie)
– Wat wil ik bereiken? (doelstellingen)
– Waar zou uw doelgroep op zoeken in de zoekmachines? (zoekwoorden analyse)
– Waar bevindt uw doelgroep zich?
– Hoe kan ik mijn doelstellingen bereiken? (plan van aanpak)

Bovenstaande adviezen helpen niet alleen voor marketingplannen, maar kunnen ook van belang zijn bij populaire thema’s zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, samenwerken, kennisdeling en het nieuwe werken.

Dus even concreet: als ik u over een jaar bij een willekeurige Open Coffee vraag waarom u op Twitter ziet, verwacht ik een concreet gegrond antwoord. Antwoorden als “omdat iedereen op social media zit”, worden afgeserveerd. Tevens help ik u graag op weg met de advisering voor het opzetten van een nieuw concreet businessplan om zo van 2014 een mooi en inspirerend jaar te maken. Neem daarvoor gerust eens contact met mij op via henri@hvmedia.nl.