Het is regelmatig in het nieuws en social media staat er vol mee: ChatGPT. De ene spreekt over een grote digitale revolutie, de ander ziet vooral grote bezwaren. Maar hoe werkt ChatGPT nu? Welke kansen biedt kunstmatige intelligentie voor ondernemers en wat zijn de valkuilen en nadelen van deze tools?

Als online marketing bureau volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en we zien een duidelijke aardverschuiving.

Maar allereerst: wat is kunstmatige intelligentie en wat is ChatGPT? En aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan ChatGPT zelf? Wij vroegen ChatGPT: “Kun je ons kort uitleggen wat ChatGPT is en hoe het werkt.” Dit was zijn antwoord:

De kansen van ChatGPT voor ondernemers

Welke kansen biedt ChatGPT voor jou als ondernemer? Het meest opvallende bij ChatGPT is, dat de ontwikkelingen zo ontzettend hard gaan. Het is als het ware een systeem dat per dag beter, sneller en krachtiger wordt. Hoe meer het systeem wordt gebruikt, hoe meer het zichzelf traint en hoe beter het dus gaat werken. Als we zien hoe ChatGPT zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld, dan zien we dat de kwaliteit van de tools op basis van kunstmatige intelligentie steeds beter worden.

Kans 1: Klantenservice en leadgeneratie

ChatGPT heeft toegang tot een uitgebreide verzameling van internetgegevens, waardoor het over een enorme hoeveelheid informatie beschikt. Als je weinig of niets weet over een onderwerp, kun je eenvoudigweg je vragen stellen aan de chatbot. Je ontvangt direct goed geformuleerde antwoorden. Het is echter belangrijk om te beseffen dat de verstrekte informatie niet altijd accuraat is, maar daar zo meteen meer over. Door de snelle informatieverstrekking kan deze tool ook gebruikt worden als online chatbot, waardoor het kan functioneren in klantenservice gerelateerde taken. Op deze manier kunnen veelvoorkomende vragen snel en efficiënt worden afgehandeld. Maar ook binnen webshops kan een chatbot goed ondersteunen. Zo kan de chatbot de bezoekers aan de hand van een chat snel naar de juiste producten verwijzen.

Kans 2: Marktonderzoek

HV Media gebruikt ChatGPT met name voor marktonderzoek. De grote kracht van ChatGPT is dat er heel snel data verzameld kan worden en hier verbanden in kunnen worden gelegd. Voor een goed marktonderzoek kun je ChatGPT verschillende opdrachten geven om waardevolle informatie en inzichten te verkrijgen. ChatGPT kan zo bijvoorbeeld ondersteunen bij het identificeren van markttrends en verschuivingen.

Vraag ChatGPT naar recente trends in jouw branche, veranderingen in consumentengedrag, opkomende technologieën of andere relevante ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: “Kun je me vertellen welke opkomende trends momenteel spelen in de voedingsmiddelenindustrie?”

Maar ook voor het uitvoeren van concurrentieonderzoeken kan ChatGPT goed werken. Stel vragen over jouw concurrenten, hun producten, diensten, prijzen, marketingstrategieën, sterke punten en zwakke punten. Bijvoorbeeld: “Wat zijn de belangrijkste kenmerken en voordelen van de smartphones van merk X in vergelijking met merk Y?”

Ook kan ChatGPT je ondersteunen bij het ontdekken van voorkeuren en behoeften van klanten. Vraag ChatGPT naar de behoeften, voorkeuren, pijnpunten of feedback van consumenten met betrekking tot jouw producten of diensten. Bijvoorbeeld: “Wat zijn de belangrijkste factoren waar consumenten op letten bij het kiezen van een fitnessabonnement?”

ChatGPT kan goed ondersteunen in het verkrijgen van marktinzichten uit onderzoeksgegevens. Je kunt ChatGPT vragen om inzichten te halen uit beschikbare marktonderzoeksrapporten, enquêteresultaten, verkoopgegevens of andere bronnen.

Kans 3: Workflow automatisering

ChatGPT kan ondernemers helpen met workflow automatisering door integratie met verschillende tools en systemen. ChatGPT kan veel bedrijfsprocessen automatiseren. Denk aan koppelingen met agenda en planningstools, maar ook ondersteuning verlenen bij rapportages en projectmanagement.

ChatGPT kan geïntegreerd worden met verschillende tools en systemen om ondernemers te helpen met workflow automatisering.

Agenda- en planningstools: ChatGPT kan helpen bij het beheren en plannen van afspraken door integratie met tools zoals Google Agenda, Microsoft Outlook of Calendly.

Projectmanagementtools: ChatGPT kan geïntegreerd worden met tools zoals Trello, Asana of Jira om taken aan te maken, de status van projecten te controleren en teamleden te informeren over updates.

Documentbeheersystemen: Door ChatGPT te koppelen met tools zoals Google Drive, Microsoft OneDrive of Dropbox, kan het ondersteuning bieden bij het beheren van documenten, zoals opzoeken, delen, bewerken en versiebeheer.

Rapportagetools: ChatGPT kan geïntegreerd worden met rapportagetools zoals Google Data Studio of Microsoft Power BI om gegevens op te halen, analyses uit te voeren en rapporten te genereren op basis van specifieke vragen of vereisten.

E-mail- en communicatietools: ChatGPT kan gekoppeld worden aan e-mailplatforms zoals Gmail of Outlook voor het opstellen, beantwoorden en archiveren van e-mails. Ook kan het geïntegreerd worden met communicatietools zoals Slack, Microsoft Teams of Discord voor het verzenden van notificaties en het opvragen van specifieke informatie.

Klantrelatiebeheersystemen (CRM): Door ChatGPT te integreren met CRM-systemen zoals Salesforce, HubSpot of Zoho CRM, kan het helpen bij het verzamelen en beheren van klantgegevens, het beantwoorden van klantvragen, het opvolgen van leads en het bijwerken van klantprofielen.

Het exacte integratieproces en de beschikbaarheid van integraties kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke tools en systemen die je gebruikt. Het is raadzaam om de documentatie en mogelijkheden van de betreffende tools te raadplegen om te zien of ze integratiemogelijkheden bieden met ChatGPT of andere AI-platforms.

Kans 4: Content

ChatGPT wordt het meeste gebruikt voor het genereren van content. ChatGPT is in staat om goedlopende teksten te produceren. Denk aan productpagina’s voor je website, blogs inclusief pakkende titels, samenvattingen en e-mails. Hoe scherper jij aangeeft wat je verwacht van de tekst, hoe beter de output is van de AI-tool.

Geef bijvoorbeeld aan welke tone of voice je zoekt, welke keywords je terug wilt laten komen of laad bijvoorbeeld alle informatie in waar een samenvatting op gebaseerd moet zijn. Hoe specifieker jouw opdracht, hoe beter de content is die eruit komt rollen.

Je hebt natuurlijk niet te maken met een ware kunstenaar, dus verwacht geen geniale literaire hoogstandjes. Daarbij gebruiken wij als online marketing bureau zelf geen content via ChatGPT. Maar op die nadelen komen we later terug.

Kans 5: Vertalen

Bij het openen van ChatGPT is de interface oorspronkelijk in het Engels, maar het is belangrijk om te weten dat de chatbot meerdere talen begrijpt. Je kunt dus zonder problemen je vragen stellen en opdrachten geven in het Nederlands en je kunt ook teksten kopiëren en plakken die je graag wilt laten vertalen.

Hoewel niet elke taal even goed wordt ondersteund, kan de AI onder andere goed overweg met Engels, Duits en Spaans. Het is echter belangrijk om te beseffen dat automatische vertalingen nooit 100% nauwkeurig zijn, dus het is verstandig om te controleren of bepaalde nuances niet verloren gaan.

Kans 6: Brainstorm

De chatbot biedt uitstekende ondersteuning bij brainstormsessies. Het gaat niet alleen in op de vragen die je stelt, maar kan ook zelf vragen aan jou stellen om nieuwe perspectieven te verkennen. Hierdoor kun je ChatGPT gemakkelijk betrekken bij een brainstormsessie.

Daarnaast is de chatbot in staat om voorbeelden en suggesties te geven. Als je bijvoorbeeld vraagt om drie andere opties, zal de AI deze ook presenteren.

Je kunt verschillende ideeën aandragen en vragen om op basis daarvan nieuwe oplossingen te bedenken. Daarnaast kun je de bot gebruiken om de structuur van de brainstormsessie te helpen vormgeven. Dit kan bijzonder handig zijn!

Kans 7: Notuleren

ChatGPT kan ondersteuning bieden bij het notuleren van een online vergadering of bijeenkomst. Zo kan AI de gesproken tekst omzetten naar tekst, ook wel ‘spraak-naar-teksttranscriptie’ genoemd.

Terwijl de meeting plaatsvindt, kun je ChatGPT vragen om belangrijke punten, beslissingen, actiepunten of andere relevante informatie vast te leggen. Het kan snel aantekeningen maken op basis van wat er wordt gezegd.

Na de meeting kun je AI vragen om een beknopte samenvatting te maken van de belangrijkste punten, beslissingen en actiepunten die tijdens de vergadering naar voren zijn gekomen. Dit kan handig zijn om een overzicht te hebben van de besproken onderwerpen.

Het is belangrijk op te merken dat ChatGPT als AI-model gebaseerd is op tekstuele input en dat het afhankelijk is van de nauwkeurigheid van de spraak-naar-teksttranscriptie. Het kan helpen om duidelijk en beknopt te spreken tijdens de vergadering om de kwaliteit van de notulen te optimaliseren.

De bedreigingen van ChatGPT voor ondernemers

Toch is het niet alleen maar lof over ChatGPT. ChatGPT gaat hard, maar zorgt ondertussen ook voor ethische kwesties en vraagstukken.

Bedreiging 1: Auteursrecht

Bij het gebruik van ChatGPT kunnen teksten worden gegenereerd waar mogelijk auteursrecht op rust. Dit komt doordat ChatGPT schrijft op basis van verzamelde informatie. Het is verboden om teksten met auteursrecht te gebruiken. Bovendien behoud je zelf geen auteursrecht op de teksten die je maakt met ChatGPT. Daarbij loop je het risico dat jouw teksten erg veel overeen komen met die van jouw concurrenten.

Bedreiging 2: AVG

ChatGPT voldoet niet volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van toepassing is in Nederland. De app is ontwikkeld door een Amerikaans bedrijf. De privacywetgeving in Amerika verschilt van de Nederlandse privacywetgeving. Alle informatie die je invoert, kan mogelijk in verkeerde handen terechtkomen. Het is daarom belangrijk om geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie in te voeren. Dit is ook een belangrijke kanttekening bij tools om bijvoorbeeld AI te integreren in bedrijfsprocessen.

In Italië was het gebruik van ChatGPT zelfs verboden, omdat de app de ingevoerde persoonsgegevens niet voldoende beschermde. Inmiddels heeft de Italiaanse GPDP (Garante per la Protezione dei Dati Personali), oftewel de Italiaanse Autoriteit Persoonsgegevens, de app gedwongen om de privacy van gebruikers beter te waarborgen.

Bedreiging 3: Onbetrouwbaarheid

ChatGPT genereert teksten op basis van bestaande informatie op internet. Hiervoor verzamelt ChatGPT veel gegevens en de kunstmatige intelligentie van het programma kiest zelf welke gegevens worden gebruikt. Dit betekent dat de tekst die ChatGPT genereert mogelijk informatie mist of zelfs onjuiste informatie bevat. Het is daarom altijd verstandig om de gegenereerde informatie te controleren, bijvoorbeeld door zelf een zoekmachine te raadplegen.

Daarbij gebruikt ChatGPT ook geen bronvermeldingen, waardoor het lastig na te gaan is op basis van welke gegevens hij zijn input haalt.

Bedreiging 4: Uitsluiting van doelgroepen

Als je ChatGPT gebruikt voor marketingdoeleinden, let er dan op dat je geen doelgroepen uitsluit. Veel ondernemers gebruiken de app voor het schrijven van websiteteksten of zelfs klantonderzoek. Maar de gegevens die ChatGPT gebruikt, zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Amerika en Europa. Dit zorgt voor een onvolledig beeld van de werkelijkheid. Als ik bijvoorbeeld aan ChatGPT vraag naar de kenmerken van een gemiddelde vakantieganger, zal ik de kenmerken ontvangen van een vakantieganger in Amerika en Europa. Controleer daarom of de tekst die ChatGPT genereert geen mensen uitsluit van je doelgroep.

Bedreiging 5: Verlies van menselijke interactie

ChatGPT kan veel processen onpersoonlijk maken. Het gebruik van chatbots maakt het persoonlijke contact bij een klantenservice onpersoonlijker. Klanten kunnen de voorkeur geven aan persoonlijk contact en menselijke empathie, die mogelijk ontbreekt bij geautomatiseerde systemen. Dit kan een klantrelatie op het spel zetten.

Bedreiging 6: Vermindering van werkgelegenheid

Het automatiseren van veel processen kan werkgelegenheid aanzienlijk verminderen. Een notulist is niet noodzakelijk met de komst van ChatGPT. Zo kan ChatGPT leiden tot veranderingen in de arbeidsmarkt en het verlies van bepaalde banen. Routinematige taken die voorheen door mensen werden uitgevoerd, kunnen nu worden geautomatiseerd, wat kan leiden tot werkloosheid of de noodzaak van omscholing.

Bedreiging 7: Ethische kwesties

Ethisch kunnen we nog wel wat kanttekeningen zetten bij ChatGPT. Het is een mooie technische ontwikkeling, maar die ontwikkelingen kunnen ook in verkeerde handen komen en verkeerd worden toegepast.

Wie is er verantwoordelijk voor de gegenereerde inhoud? In het geval van schadelijke of misleidende informatie, wie is er aansprakelijk?

AI-systemen zoals ChatGPT kunnen potentieel worden misbruikt voor frauduleuze, manipulatieve of schadelijke doeleinden, zoals het verspreiden van valse informatie, propaganda of fakenieuws.

Stel dat ik nu ChatGPT een foto laat maken van een grote brand in de Eiffeltoren, dan komt hier een indrukwekkende goede foto uit die lastig van echt te onderscheiden is. Daarnaast laat ik een nieuwsbericht maken over een brand in de Eiffeltoren. Zo is er beeld en geluid en maakt het voor journalistiek erg lastig om te controleren of er wel echt een brand is geweest.

Ook criminelen gebruiken inmiddels ChatGPT. Criminelen gebruiken beeldmateriaal van de persoon waarop diegene praat en ze laten die stem klonen met kunstmatige intelligentie. Hierna is het mogelijk om de nagemaakte stem te laten zeggen wat er wordt ingetypt in hetzelfde systeem. Op die manier kunnen mensen worden opgelicht door babbeltrucs. Inmiddels zijn de eerste meldingen al binnen van criminelen die op deze manier te werk gaan.

Bedreiging 8: Effect op de vindbaarheid

Veel partijen gebruiken inmiddels ook ChatGPT voor het generen van ‘SEO teksten’, teksten die gebruikt worden om beter in Google gevonden te worden. Wat vindt SEO-specialist Henri Verhagen hiervan en gebruikt hij het zelf ook?

“Als marketeers vinden we de ontwikkelingen van ChatGPT en AI in het algemeen erg mooi om te zien, maar gebruiken wij het niet voor SEO teksten. Google hecht waarde aan sterke en originele content. Teksten die gegenereerd worden met ChatGPT zullen dus minder goed scoren in zoekmachines. ChatGPT verzamelt teksten van internet en combineert deze. Google herkent dit als bestaande teksten, wat een negatief effect kan hebben op de vindbaarheid van je tekst.

Google is heel duidelijk over spammatige teksten die automatisch gegenereerd worden, dat mag niet en wordt afgestraft. Je moet zorgen voor goede, zelf geschreven teksten, die iets toevoegen aan het internet. Als je niks nieuws schrijft, niks toevoegt aan dat wat al bestaat op het internet, dan kan het zomaar zijn dat je wordt geclassificeerd als spam. Inmiddels zijn er ook al meerdere tools in de markt om de kwaliteit van de teksten te controleren en zo te controleren of deze teksten zelf geschreven zijn of aan de hand van AI. Als ik kan controleren of een tekst door AI is geschreven of niet, dan is het een kwestie van tijd voordat Google dit ook meeneemt in zijn algoritme. En dan zullen al die ChatGPT-teksten weer snel uit de zoekmachines verdwijnen en is het de vraag hoe zwaar Google die websites zal afstraffen. Onze tip is altijd: denk niet Google te slim af te zijn, maar werk aan kwaliteit. En als ChatGPT-teksten wel blijvend zouden blijven werken in Google, dan degradeert de toegevoegde waarde van online content ook heel snel. Dan zal het SEO stuk dus snel veranderen in meer focus op linkbuilding of de technische staat van de website.”

Conclusie: is ChatGPT een bedreiging of een zegen?

ChatGPT is volgens ons een mooie tool, die in veel gevallen goed kan helpen en ondersteunen. Maar denk wel goed na voor welke toepassingen deze tool wordt ingezet. Het zomaar klakkeloos overnemen van content is niet verstandig. Ik zou ChatGPT niet zien als een medewerker die je blind gebruikt voor het maken van content. Ik zie ChatGPT en AI eerder als een stagiair. Alle input die eruit komt moet je goed controleren en nalopen, maar het kan wel hele goede informatie, input en creativiteit bieden. Los van de ethische kwesties kan bij het goed gebruik maken van ChatGPT kan het echt een leuke extra ondersteuning bieden. Wij gebruiken ChatGPT bijvoorbeeld voor het brainstormen om nieuwe blog onderwerpen te bedenken of voor inzichten in marktonderzoeken, of om een mooie samenvatting te maken van meetings met klanten. Maar gebruik het niet voor content en wordt als ondernemer zelf niet te lui. Dat is de grootste bedreiging van AI. Blijf zelf nadenken, controleren en vergeet je eigen boerenverstand niet.